Investuotojams

Pažangiausiuose biomedicinos centruose visame pasaulyje jau daugiau kaip dešimtmetį vystomos in vitro dozimetrijos sistemos pagrįstos TLD (angl. Thermoluminescent dosimeters), SD (angl. semiconductor diodes), OSL (angl. optically stimulated luminescence), PSD (angl. plastic scintillation detectors) bei RPLGD (angl. radiophotoluminescent glass dosimeters) technologijomis. Tačiau daugelis šių dozimetrijos sistemų tebėra ribotam naudojime dėl vienokių ar kitokių technologinių apribojimų ir trūkumų. Būtent šiuos trūkumus sistemiškai bandoma išspręsti šiuo prototipu.

Dalyvavome projekte „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui“ Nr. VP2-1.4-ŪM-05-V-01-001, kur MITA, UAB „Deloitte Lietuva“ ir ANTEJA ECG suteikė konsultacines paslaugas prototipų komercinimui.